Velkommen til Smeaheia Aktivitetspark

Her ligger relevant informasjon om prosjektet med å etablere Smeaheia Aktivitetspark Dersom du har spørsmål til prosjektet, send en epost til post@smeaheia-aktivitetspark.no.

Spørsmål og svar

Hvem er parken tilpasset?

Parken vil være tilpasset absolutt alle aldersgrupper, fra < 1 år og opp til eldre personer som ønsker å holde seg i lett form.

Hva er Smeaheia Aktivitetspark?

Smeaheia Aktivitetspark er et prosjekt for å etablere et aktivt parkområde midt på Smeaheia i Sandnes, der i hovedsak alle som bor i nærmiljøet kan gå for å drive med friaktiviteter.

Nøyaktig hvor er parken?

Parken vil ligge i det eksistrende parkområdet midt på Smeaheia, nord for busslusen, like ved andedammen.

Kontaktpersoner i prosjektet